About us

จุดเริ่มต้น ของ บริษัท สยาม โกลเบิล แอ็ดไวโซรี จำกัด

บริษัท สยาม โกลเบิล แอ็ดไวโซรี จำกัด (Siam Global Advisory Co., Ltd.) หรือ ชื่อ ย่อ SGA ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำ ด้านประกันวินาศภัยต่างๆ เช่น ด้านประกันชีวิต ด้านทรัพย์สิน รถยนต์ การประกันอุบัติเหตุ หรือ การประกันสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจต่างๆ แบบมืออาชีพซึ่งทำให้ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา SGA Group สามารถให้การบริการได้อย่างครบวงจร และให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าของเราในด้านประกันภัย บริษัท สามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆ ได้อิสระ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมกับความคุ้มครองที่หลากหลาย


ภารกิจและวิสัยทัศน์

หน้าที่หลักของเรา คือ การเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของลูกค้า ที่จะต้อง

- มีความเข้าใจลูกค้าและให้คำแนะนำ พร้อมกับการนำเสนอ

- มีหน้าที่จัดหาประกันภัยที่ดีที่สุด ตามความต้องการของลูกค้า

- มีหน้าที่บริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งก่อน และหลังการขาย

การบริการ

จากการดำเนินงาน ในธุรกิจประกันภัย มากกว่า 10 ปี SGA มีบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่เข้าใจด้านประกันภัยเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา รวมถึงด้านการช่วยจัดเตรียมการเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมกับการเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย โดยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและยุติธรรม บริษัทยังมีการบริการสำรวจด้านความปลอดภัยภายในสถานที่ประกันภัย ซึ่งจะให้ข้อแนะนำและการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ