ด้านประกันภัยรถยนต์

- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
- การประกันภัยภาคสมัครใจ
- การประกันภัยขยายรับประกันเครื่องยนต์
- การประกันภัยส่วนต่างมูลค่ารถยนต์กับวงเงินสินเชื่อ

เพิ่มเติม

ด้านเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

- การประกันภัยการโจรกรรม
- การประกันภัยสำหรับเงิน
- การประกันภัยการซื่อสัตย์ของพนักงาน
- การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
- การประกันภัยคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
- การประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- การประกันภัยกระจก
- การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ
- การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
- การประกันภัยสุขภาพรายเดี่ยว
- การประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม
- การประกันภัยโรคมะเร็ง
- การประกันภัยการเดินทาง
- การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

เพิ่มเติม

ด้านทรัพย์สิน

- การประกันอัคคีภัย
- การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
- การประกันภัยสิทธิการเช่า

เพิ่มเติม

ด้านการขนส่ง

- การประกันภัยการขนส่งทางทะเล
- การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
- การประกันภัยตัวเรือ
- การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เพิ่มเติม

ด้านวิศวกรรม

- การประกันภัยทุกชนิดสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง
- การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยเครื่องจักร
- การประกันภัยการสูญรายได้
- การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน
- การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม

ด้านประกันชีวิต

- การประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- การประกันชีวิตแบบรายสามัญ

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 02-399-1212

บริการของเรา

บริษัท สยาม โกลเบิล แอ็ดไวโซรี จำกัด

ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
- การประกันภัยสุขภาพรายเดี่ยว
- การประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม
- การประกันภัยโรคมะเร็ง
- การประกันภัยการเดินทาง
- การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

เพิ่มเติม

ด้านทรัพย์สิน

- การประกันอัคคีภัย
- การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
- การประกันภัยสิทธิการเช่า
เพิ่มเติม

ด้านประกันภัยรถยนต์

- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
- การประกันภัยภาคสมัครใจ
- การประกันภัยขยายรับประกันเครื่องยนต์
- การประกันภัยส่วนต่างมูลค่ารถยนต์กับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม

ด้านวิศวกรรม

- การประกันภัยทุกชนิดสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง
- การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยเครื่องจักร
- การประกันภัยการสูญรายได้
- การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
- การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


เพิ่มเติม

ด้านการขนส่ง

- การประกันภัยการขนส่งทางทะเล
- การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
- การประกันภัยตัวเรือ
- การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง


เพิ่มเติม

ด้านเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

- การประกันภัยการโจรกรรม
- การประกันภัยสำหรับเงิน
- การประกันภัยการซื่อสัตย์ของพนักงาน
- การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
- การประกันภัยคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
- การประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- การประกันภัยกระจก
- การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ
- การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม

ด้านประกันชีวิต

- การประกันชีวิตแบบกลุ่ม
- การประกันชีวิตแบบรายสามัญ

เพิ่มเติม

บริษัท สยาม โกเบิล แอ็ดไวโซรี จำกัด
Siam Global Advisory Co.,Ltd

บริษัท สยาม โกลเบิล แอ็ดไวโซรี จำกัด (Siam Global Advisory Co., Ltd.) หรือ ชื่อ ย่อ SGA ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำ ด้านประกันวินาศภัยต่างๆ เช่น ด้านประกันชีวิต ด้านทรัพย์สิน รถยนต์ การประกันอุบัติเหตุ หรือ การประกันสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจต่างๆ แบบมืออาชีพ

ซึ่งทำให้ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา SGA Group สามารถให้การบริการได้อย่างครบวงจร และให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าของเราในด้านประกันภัย บริษัท สามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆ ได้อิสระ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมกับความคุ้มครองที่หลากหลาย

เกี่ยวกับเรา
23
ระยะเวลาที่ดำเนินการ
2541
ปีที่ก่อตั้ง (พ.ศ.)
บริษัท สยาม โกเบิล แอ็ดไวโซรี จำกัด

ติดต่อเรา

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ชั้น 3 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-1212 โทรสาร. 02-399-2330
มือถือ. 081-438-2594 Line: sga1780

สอบถามข้อมูลด้านประกันภัย : infor@siam-global.com , chaiyakorn@siam-global.com , wanchai@siam-global.com
เว็บไซต์ : www.siam-global.com

ติดต่อเรา